Om ANTISINK

Antisink er et norsk selskap som har funnet opp et banebrytende sikkerhetssystem til fritidsbåter, yrkesbåter og nødetater til havs.

Antisink er en pioneer på sikringssystemer innen fastmonterte redningssystemer, så vel som vårt havarist-system til redningsskøytene. Vi har nå også kommet med Antisink Tracker som vi tenker vil gli godt inn i Antisink sin visjon for en fremtid mot Nullvisjonen mot antall døde til sjøs.

Vi kan også stolt og dokumentert legge frem at vi bruker den største kvaliteten på våre komponenter som er og oppdrive i markedet. Antisink er i kontinuerlig utvikling og vi streber hele tiden etter og imøtekomme markedet med de beste løsningene uten at det skal gå på bekostning av kvalitet, miljø og bærekraft på sluttproduktet.

Vår historie

Idéen bak selskapet og produktene ble påtenkt allerede i 1991. Dette året, og i årene som fulgte, var det flere som omkom på sørlandskysten fordi båten de var om bord i sank. Det var særlig et forlis på Kvåsefjorden, noen nautiske mil øst for Kristiansand, som fikk grunnlegger av Antisink, Geir E. Karlsen, til å tenke på en måte å holde båter som tok inn vann flytende.

Det ble med tanken den gangen, men nedgangstider i oljebransjen i 2016 gjorde at Karlsen, i likhet med flere tusen andre i næringen, mistet jobben. Han tok da frem ideen om Antisink igjen, og i januar 2017 etablerte han selskapet. Senere er vi blitt flere på laget til Antisink, og vi vil lansere våre første produkter nå i 2022.

Teknologien

Det finnes utallige produkter på markedet knyttet til sikkerhet til sjøs. Majoriteten av disse er direkte knyttet til personellsikkerhet om bord ved forlis eller havari. Antisink er opptatt av personsikkerhet, på lik linje med andre leverandører av sikkerhetsprodukter, men vårt mål med produktene er å forhindre forlis.

Vi kan derfor med stolthet si at ved hjelp av Antisinks egenutviklede teknologi, med våre unike løsninger og produkter, vil forhindre forlis – og dermed øke sannsynligheten for å overleve og bli funnet.

Våre produktløsninger er meget robuste, og designet med tanke på lite vedlikehold i et maritimt miljø.

Alle Antisink produkter er CE-merket, og følger aktuelle internasjonale standarder for sikkerhet til havs.De er også kompakte, slagfaste, vanntette og flammehemmende og kan i tillegg utløses manuelt.

Antisink er norskprodusert, og har alle de korrekte godkjenningene og kvalitet i alle ledd.

Alt av komponenter er gjenbrukbare eller resirkulerbart. Om Antisink har blitt utløst må det kun pakkes på nytt før det kan bli brukt igjen. Det eneste som må erstattes er CO2-utløseren mens CO2-flasken kan fylles på nytt. Antisink kan enkelt installeres og pakkes på nytt selv ved hjelp av monteringsanvisningene, men ved tvil anbefales det å ta kontakt med din båtforhandler for assistanse.

Shopping Cart

Back to Top