Berging og heving av båter

Vårt team av erfarne fagfolk er alltid på vakt, klare til å rykke ut på kort varsel. Gjennom vårt samarbeid med lokale dykketeam og redningsorganisasjoner kan vi sikre en rask respons som minimerer skader og risiko.

Vår heve- og bergingsteknologi er grønn og miljøvennlig, og bidrar til en bærekraftig fremtid. Vi er opptatt av å minimere miljøpåvirkningen i alle våre operasjoner, og benytter utstyr og metoder som er skånsomme mot naturen.

Båt i nød?

Ta kontakt med vår døgnbemannet tjeneste på:
900 09 090 eller berging@antisink.no

 Vi tilbyr våre tjenester langs kysten – fra Kragerø og til Flekkefjord.

 


Best på pris, uansett

Vi garanterer de mest konkurransedyktige prisene i markedet uten å kompromisse på kvaliteten.


Bærekraftig teknologi:

Vår heve- og bergingsteknologi er grønn og miljøvennlig, og bidrar til en bærekraftig fremtid.


Velprøvd og pålitelig teknologi:

Teknologien vi bruker har vært i drift i flere år, og er benyttet av anerkjente organisasjoner som Redningsselskapet, Brannvesenet og Røde Kors.


Solid erfaring og ekspertise:

Med mange års erfaring innen heving, dykk og berging, sikrer vi at alle operasjoner utføres trygt og effektivt.


Lokal forankring og samarbeid:

Vi samarbeider med lokale dykkerteam, noe som gir rask respons og høy kvalitet på våre tjenester.


Kundekommunikasjon:

Vi holder kundene løpende oppdatert gjennom hele prosessen, fra start til havaristen står trygt på land.

Vår bergingsprosess

Etter din første kontakt, vil vårt team raskt evaluere situasjonen og utarbeide en detaljert plan for heving og berging. Vi samarbeider med lokale dykketeam for å sikre rask respons. Nedenfor kan du lese om vår bergingsprosess fra start til slutt.

Kostnadsestimat

Vi gir deg et detaljert og konkurransedyktig kostnadsestimat basert på våre vurderinger. Vi garanterer markedets beste priser uten å kompromisse på kvalitet.

Gjennomføring

Vår erfarne og dyktige mannskap går i gang med heving og berging ved hjelp av vår bærekraftige og velprøvde teknologi. Hele prosessen blir utført trygt og effektivt.

Løpende oppdateringer

Vi holder deg løpende oppdatert om fremdriften gjennom hele prosessen. Eventuelle utfordringer og løsninger kommuniseres fortløpende.

Havaristen på land

Vår oppgave er ikke fullført før havaristen står trygt på land. Vi sikrer at alt blir gjort til din tilfredshet og i henhold til avtalen.

Etterarbeid og oppfølging

Dere får en rapport om gjennomførte tiltak og eventuelle anbefalinger for videre handlinger.

«Jeg var imponert over deres korte responstid og effektivitet, måten dere hevet båten på var veldig skånsom og bevarte restverdier for selskapet.
Vi har lagret dere også for fremtidige berginger.»

Thomas Gallefos fra G-Takst AS www.g-takst.no

Shopping Cart

Back to Top