Your life could depend on it.

 

Teknologi som bidrar til å redde liv, verdier og miljøet.

ANTISINK sin teknologi

Det finnes utallige produkter på markedet knyttet til sikkerhet til sjøs. Majoriteten av disse er direkte knyttet til personellsikkerhet om bord ved forlis eller havari. Antisink er opptatt av personsikkerhet, på lik linje med andre leverandører av sikkerhetsprodukter, men vårt mål med produktene er å forhindre forlis.

Vi kan derfor med stolthet si at ved hjelp av Antisinks egenutviklede teknologi, med våre unike løsninger og produkter, vil forhindre forlis – og dermed øke sannsynligheten for å overleve og bli funnet.

Våre produktløsninger er meget robuste, og designet med tanke på lite vedlikehold i et maritimt miljø.

Alle Antisink produkter er CE-merket, og følger aktuelle internasjonale standarder for sikkerhet til havs.

Back to Top