Your life could depend on it.

Teknologi som bidrar til å redde liv, verdier og miljøet.

Om Antisink

Antisink ble etablert i januar 2017.
Ideen bak selskapet og produktene ble påtenkt allerede i 1991. Dette året, og i årene som fulgte, var det flere som omkom på sørlandskysten fordi båten de var om bord i sank. Det var særlig et forlis på Kvåsefjorden, noen nautiske mil øst for Kristiansand, som fikk grunnlegger av Antisink, Geir E. Karlsen, til å tenke på en måte å holde båter som tok inn vann flytende. Vi har nå utviklet flere produkter som vil redde båter 0 til 85 fot som vil komme på markedet veldig snart.

Det ble med tanken den gangen, men nedgangstider i oljebransjen i 2016 gjorde at Karlsen, i likhet med flere tusen andre i næringen, mistet jobben. Han tok da frem ideen om Antisink igjen, og i januar 2017 etablerte han selskapet. Senere er vi blitt flere på laget til Antisink, og vil i 2021 lansere våre første produkter.

ANTISINK sin teknologi

Det finnes utallige produkter på markedet knyttet til sikkerhet til sjøs. Majoriteten av disse er direkte knyttet til personellsikkerhet om bord ved forlis eller havari. Antisink er opptatt av personsikkerhet, på lik linje med andre leverandører av sikkerhetsprodukter, men vårt mål med produktene er å forhindre forlis.

Vi kan derfor med stolthet si at ved hjelp av Antisinks egenutviklede teknologi, med våre unike løsninger og produkter, vil forhindre forlis – og dermed øke sannsynligheten for å overleve og bli funnet.

Våre produktløsninger er meget robuste, og designet med tanke på lite vedlikehold i et maritimt miljø.

Mer informasjon kommer. Nettsiden er under utvikling.

Kontakt oss

Antisink AS Bellevue 27
4616 Kristiansand
+47 920 99 191

ANTISINK ble etablert i januar 2017. Ideen bak selskapet og produktene ble påtenkt allerede i 1991. Dette året, og i årene som fulgte, var det flere som omkom på sørlandskysten fordi båten de var om bord i sank. Det var særlig et forlis på Kvåsefjorden, noen nautiske mil øst for Kristiansand, som fikk grunnlegger av Antisink, Geir E. Karlsen, til å tenke på en måte å holde båter som tok inn vann flytende. Vi har nå utviklet flere produkter som vil redde båter 0 til 85 fot som vil komme på markedet veldig snart.

Send oss en melding

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Back to Top